Rectorverkiezingen UGent

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de Universiteit Gent mogen alle professoren, personeelsleden, assisten en studenten meestemmen bij de rector- en vicerectorverkiezingen. Na 2 niet succesvolle verkiezingscycli is er een nieuw verkiezingsreglement. Vanaf 18 september om 8u00 kan iedereen zijn stem uitbrengen via onderstaande verkiezingsapplicatie.

STEM

 

Hier vindt u een kort overzicht van de kandidaten en hun programma's.
Meer informatie kan u vinden op de verkiezingswebsite van de Universiteit Gent.

 

 

Wie zijn de kandidaten?

 

Karin Raeymaeckers

Karin is sinds 2012 hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, vakgroep Communicatiewetenschappen. Haar expertise ligt op het domein van journalism studies en op mediastructuren. Tussen 2008 en 2014 was ze academisch secretaris. Vanaf 2014 is ze lid van de Raad van Bestuur voor de faculteit en sinds oktober 2015 is ze ook voorzitter van de vakgroep Communicatiewetenschappen.

Patrick De Baets

Patrick is burgerlijk-werktuigkundig ingenieur en hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Hij is bovendien gastprofessor aan meerdere gerenomeerde universiteiten. Momenteel is hij coördinator van het Laboratorium Soete, sinds 2013 academisch secretaris en sinds 2014 ook lid van de Raad van Bestuur). Bovendien is hij actief in een aantal bestuursraden en wetenschappelijke comités niet verbonden aan de UGent.

 

Rik Van de Walle

Rik Van de Walle is lid van de onderzoeksgroep IDLab en sinds 2012 de decaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en sinds 2014 voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen. Hij is tevens lid van de raad van bestuur van imec.

Mieke Van Herreweghe

Mieke is hoogleraar Engelse Taalkunde en sinds vorig jaar is ze ook onderzoeksdirecteur van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Eerder was ze nog 4 jaar lang de voorzitter van de opleiding Taal-en Letterkunde.

 

 

Karin Raeymaeckers & Patrick De Baets

Karin en Patrick hebben 7 klemtonen in hun programma. Het volledige programma vind je hier.

Een breed gedragen UGent. Wij willen de rijkdom aan expertise binnen de UGent laten kristalliseren tot een coherente en consequente visie op onderwijs en onderzoek. Een inclusief beleid met ruime input van de brede basis is de echte sterkte van UGent.

Studenten, onze toekomst. Wij zijn er voor de studenten en niet andersom. Daarom moeten we hen toponderwijs aanbieden, naar hen luisteren, inspraak ondersteunen, hen aanmoedigen en begeleiden. Geen enkel talent mag verloren gaan.

Investeren in onderzoek. De UGent moet aan de top staan van onderzoek en innovatie, ook in risicovol onderzoek of in disciplines die wat minder populair zijn. Toponderzoek en toponderwijs gaan immers hand in hand.

Kansen geven. De UGent is er voor de studenten en alle medewerkers: voor het administratief en technisch personeel, voor onderzoekers, assistenten, professoren én alle UZ-medewerkers. Wij investeren in doorstroomsystemen die een win-win betekenen voor alle partijen.

De UGent en de stad Gent: een gouden combinatie. Onze universiteit is onafscheidelijk verbonden met de stad Gent: een historische, bruisende en toekomstgerichte stad. Zo is De Krook een uniek uitstalraam voor samenwerking en valorisatie van UGent-onderzoek.

De UGent op de wereldkaart. Onze universiteit staat sterk in Vlaanderen en behoort tot de beste universiteiten van de wereld. Daar zijn we trots op en we durven mikken op nog beter. We mogen gerust wat minder bescheiden zijn in onze partnerships en de rol die we daar in opnemen.

De UGent is van iedereen: Politieke, filosofische of religieuze overtuiging, leeftijd, geaardheid, nationaliteit, taal, financiële draagkracht… doen er allemaal niet toe en zijn net een meerwaarde. Iedereen is welkom met zijn/haar unieke talenten en mogelijkheden.

Rik Van de Walle & Mieke Van Herreweghe

Hun kandidatuur vertrekt vanuit een sterk geloof in het kunnen van de universiteit en haar medewerkers. De UGent is een performante onderwijs- en onderzoeksinstelling die internationaal hoog wordt gewaardeerd, en daar mogen we met z'n allen trots op zijn. De bloei van onze instelling is mede het resultaat van het beleid van de uittredende rector en vicerector. Daar willen ze op voortbouwen, maar tegelijk leggen ze ook nieuwe klemtonen.

Vertrouwen staat centraal in het programma van Rik en Mieke. Ze willen af van de overdaad aan regels en voorschriften, zodat de medewerkers in vertrouwen en met meer vrijheid, maar ook met meer verantwoordelijkheid, hun werk kunnen doen. Participatie en overleg behoren tot het DNA van onze instelling. "Niets over ons zonder ons", het lijkt niet meer dan een slogan, maar daar komt het voor hen in essentie op neer. Samen de beslissingen nemen die ons allen aanbelangen, en die ook samen uitvoeren. Een derde pijler is maatschappelijke betrokkenheid. Ze zijn ervan overtuigd dat het democratiseringsproces van het hoger onderwijs een tweede adem moet krijgen. Onze universiteit moet daar een belangrijke rol in spelen, door de instroom te bevorderen van jongeren die traditioneel de weg naar de universiteit niet of moeilijk vinden. Infocampagnes, voorbereidingstrajecten, oriëntatieproeven en bijscholingen kunnen daartoe bijdragen.

Ze willen ook meer aandacht voor loopbaanontwikkeling. De universiteit moet meer kansen scheppen om door te groeien, zowel voor (jonge) onderzoek(st)ers als voor medewerk(st)ers uit administratieve en technische diensten. Ten slotte moeten bestaande financieringsmodellen bijgestuurd worden, in overleg met de overheid en met de andere kennisinstellingen. Ze moeten samenwerking aanmoedigen, en minder aanzetten tot overdreven onderlinge competitie.

Dit zijn enkele kernpunten uit ons programma waarmee we het verschil willen maken. Het volledige programma vind je hier.

 

Hoe verlopen de verkiezingen?

De verkiezingscyclus omvat maximaal twee stemrondes. In de eerste ronde wordt een tweederdemeerheid gehanteerd. Indien deze in de eerste ronde niet gevonden is, wordt in de tweede ronde een gewone meerderheid (de helft plus één) gehanteerd.

Tijdschema

De eerste stemronde gaat van start op maandag 18 september 2017 om 8 uur en
loopt tot dinsdag 19 september om 8 uur.

Indien niemand een tweederdemeerderheid behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd van donderdag 21 september 2017 om 8 uur tot vrijdag 22 september 2017 om 8 uur.

Heb ik stemrecht?

 

Of je stemgerechtigd bent, kan je terugvinden op de kiezerlijsten. Deze vind je hier terug.

De kiezerlijst is niet aangepast. Studenten die het afgelopen academiejaar afgestudeerd zijn, hebben nog steeds stemrecht. Nieuw ingeschreven studenten hebben nog geen stemrecht.

 

Meer info?

 
 
 

Extra informatie kan je ook altijd terugvinden op de officiële verkiezingswebsite van de UGent

Volg ook zeker de Gentse Studentenraad op facebook voor alle updates.

 

Twitterfeed